ZARZĄD

Skład zarządu:

Prezes: Olga Zarzeczna
Wiceprezes: Piotr Kitliński
Wiceprezes: Zbigniew Zatoński
Sekretarz: Henryk Czornik
Skarbnik: Paulina Mróz
Członek zarządu: Anna Gajos
Członek zarządu: Jerzy Hiller
Admin WWW: Olga Zarzeczna